El nostre compromís és un camí compartit amb partners, socis i proveïdors.

Certificats

Prioritzem la protecció del medi ambient, la salut i la seguretat del personal, i treballem pel desenvolupament sostenible i respectuós del nostre negoci. Mitjançant la contínua formació i la sensibilització de tots els departaments, vetllem per a la seguretat a fi de prevenir i reduïr els accidents laborals.

ISO 9001

Quality Management Castellano

ISO 9001

Quality Management English

ISO 14001

Environmental Management Castellano

ISO 14001

Environmental Management English

Els nostres valors: responsabilitat, constància, honestedat, lleialtat i passió.

Dades de contacte

Qualitat

Política de qualitat

Furgo-Trayler procura assolir els més alts estàndards de qualitat, Salut, Seguretat i ambient en totes les seves operacions, incorporant els principis de desenvolupament sostenible del nostre negoci en totes aquelles regions en què operem.

Les polítiques de Furgo-Trayler, empresa dedicada al transport per carretera tant nacional com internacional, consisteixen a proporcionar als nostres clients serveis de QUALITAT respectant rigorosament el MEDI AMBIENT, complint a les exigències reglamentàries i legislatives vigents i a les mútuament acordades amb els seus clients i altres parts interessades. Seguint els valors de la companyia: responsabilitat, constància, honestedat, lleialtat i passió.

La Direcció de Furgo-Trayler és responsable de l’excel·lència de l’acompliment en terminis de Qualitat, Salut, Seguretat i Medi ambient mitjançant l’avaluació de riscos i està plenament compromesa per capacitar al seu personal per integrar-los a tots els processos del negoci. Tot això per aconseguir resultats de negocis exitosos i la satisfacció dels seus clients.

Conscient de la importància de la Qualitat i el respecte pel medi ambient a tots els seus serveis, la direcció de Furgo-Trayler defineix el seu compromís de treballar per aconseguir la Satisfacció total de les expectatives i necessitats dels nostres clients i altres parts interessades, que recolza en els següents principis:

  • Compromís amb el desenvolupament d’un negoci sostenible a llarg termini, prevenint la contaminació i minimitzant l’impacte ambiental de les nostres operacions per respectar l’entorn, i fent l’ús més eficient dels recursos naturals i l’energia.
  • Promoure la Millora Contínua dels nostres processos i serveis.
  • Integrar als treballadors a la dinàmica de Millora Contínua, mitjançant la formació i sensibilització, així com vetllar per la seguretat d’aquests, a fi de prevenir i reduir els accidents laborals.
  • Implementar aquesta política a través dels sistemes de gestió de Qualitat i Medi Ambient, inclosa tota la cadena de subministrament, des dels proveïdors fins als clients, i de l’ús apropiat i eficient dels productes que es requereixen per a prestar els serveis, en total acord amb les especificacions convingudes.
  • Comunicar aquesta política a tota la companyia i capacitar als seus empleats en l’ús apropiat dels sistemes de gestió de Qualitat i Medi Ambient, involucrant-los amb la definició, avaluació i revisió contínua d’Objectius.