El nostre compromís pel transport sostenible

El compromís de Furgo-Trayler per minimitzar les pròpies emissions de CO2 a l’atmosfera es materialitza amb el programa intern Eco-Trayler.

Eco-Trayler és un programa intern desenvolupat per Furgo-Trayler que té com a principal objectiu reduir l'impacte de la petjada de carboni i oferir solucions personalitzades de caràcter sostenible pels nostres clients. Aquest programa és fonamental per construir un model de transport més sostenible als anys vinents.

2020

25.000 tonelades de CO2 emeses

2025

Reducció d’un 10% menys

2050

Reducció d’un 60% menys

Dades de contacte

Qualitat

Prioritzem la protecció del medi ambient, la salut i la seguretat del personal, i treballem pel desenvolupament sostenible i respectuós del nostre negoci.

Fases del programa Eco-Trayler

Fase 1

Mesura de la petjada de carboni de Furgo-Trayler

Fase 2

Identificació d’oportunitats per reduir CO2 i despeses en combustible

Fase 3

Creació d’un pla per dur a terme les reduccions

Quines accions duem a terme?

Mapeig

Mapeig de les dades de combustible

Anàlisi

Análisis i conclusions sobre dades de consum I'emissió de gasos.

Formació

Formació conductors, específica per a cada vehicle.

Comunicació

Campanyes de conscienciació a tots els empleats.

Automatizació

Sistema de pressió de pneumàtics digital. Partnership amb l’empresa Michelin

Aerodinàmica

Pneumàtics: Baixa Resistencia Elements aerodinàmics: deflectors