Política

 

Furgo-Trayler procura assolir els més alts estàndards de Qualitat, Salut, Seguretat i Ambient, en totes les seves operacions, incorporant els principis de desenvolupament sostenible del nostre negoci en totes aquelles regions en les que operem.

 

  • Reconeixem la satisfacció dels nostres clients, la protecció del medi ambient, la salut i la seguretat del nostre personal i el desenvolupament sostenible i respectuós del nostre negoci, com prioritats absolutes i integrades en els nostres processos, pel que tota la companyia està orientada a assolir aquest objectius de forma oberta i transparent.
  • La gestió de la Qualitat i el Medi Ambient, i els principis d’avaluació de riscos s’integren en tots els processos de negoci.
  • La Qualitat és la nostra principal avantatja competitiva, pel que els requeriments i expectatives dels nostres clients hauran de ser satisfets, i ens diferenciem a través de l’excel·lència en les nostres operacions i el desenvolupament dels nostres serveis confiables.
  • La Direcció de la companyia es responsable de l’excel·lència en termes de Qualitat, Salut, Seguretat i Medi Ambient, per assolir resultats de negoci exitosos, comprometent-se a capacitar a tot el seu personal, fomentant la diversitat, emfatitzant l’avaluació i motivació dels empleats, i complint amb els principis ètics arrelats a la família Monzón.
  • Estem compromesos amb el desenvolupament d’un negoci sostenible a llarg termini, prevenint la contaminació i minimitzant l’impacte ambiental de les nostres operacions, i fent l’ús més eficient possible dels recursos naturals i l’energia.
  • Reconeixem la importància d’implantar aquesta política a través dels nostres sistemes de gestió de Qualitat i Ambient, incloent tota la cadena de subministrament, des dels nostres proveïdors fins als clients, i de l’ús apropiat i eficient dels productes que es requereixin per prestar els nostres serveis, en total acord amb les especificacions convingudes.
  • Furgo-Trayler es compromet a complir amb els requeriments legals aplicables i qualsevol altre requeriment que es subscrigui relacionat amb qüestions de qualitat i medi ambient.
  • Furgo-Trayler comunica aquesta política a tota la companyia i capacita als empleats en la utilització apropiada dels seus sistemes de gestió de Qualitat i Medi Ambient, involucrant-los en la definició, avaluació i revisió continua d’objectius.
  • Furgo-Trayer està plenament compromesa en mantenir aquesta Política actualitzada, a implementar i mantenir els seus sistemes de gestió que fomentin una millora continua per l’organització.